EU Kommissionen undersøger data-deling i medlemslandene

Publiceret 04-10-2018

Survey: "Evaluation and assessment of INSPIRE directive 2007/2/EC data sharing between public authorities and public access and use provisions"

 

EU Kommissionen ønsker at forbedre delingen af geodata mellem offentlige myndigheder og offentligheden i EU og INSPIRE-direktivet spiller en vigtig rolle heri. For at få et bedre overblik over, hvordan datadeling foregår i de enkelte medlemslande har EU Kommissionen udsendt et spørgeskema, som vi opfordrer alle interesserede, dataproducenter såvel som databrugere til at besvare. Det forventes at tage mellem 15 – 30 min. At besvare alle spørgsmål. Undersøgelsen er åben tom. 15. oktober 2018.

 

Du finder spørgeskemaet her: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SR5_CAU_LPA_survey