INSPIRE Danmark

INSPIRE er med til at sikre den digitale infrastruktur på tværs af grænser

INSPIRE Danmark

Standardiseret infrastruktur for geografisk information på tværs af Europa sikrer effektiv miljøforvaltning.

På denne hjemmeside kan du orientere dig om INSPIRE-direktivet og Lov om infrastruktur for geografisk information (GI-loven).

Find din indgang i menuen foroven og følg med i, hvordan implementeringen af INSPIRE-direktivet skrider frem i Danmark og internationalt.

SDFI har udarbejdet en ny vejledning til bekendtgørelsen for geografisk information i Den Europæiske Union.

Læs mere og find vejledningen