Resultater

Overvågning og rapportering

Danmark er gennem INSPIRE forpligtiget til hvert år at udarbejde en overvågningsrapport og hvert tredje år en rapportering om udviklingen inden for den danske infrastruktur for geografisk information.

Beslutningen om overvågning og rapportering pålægger myndigheder, der er omfattet af INSPIRE, at overvåge gennemførelsen og anvendelsen af deres infrastrukturer for geografisk information.

Læs beslutningen om overvågning og rapportering på dansk 

Læs også bekendtgørelsen om infrastruktur for geografisk information som bl.a. beskriver de dataansvarlige myndigheders særlige rolle i forhold til overvågningen og rapporteringen.

Overvågningen baseres på et sæt indikatorer og består af kvantitative data, der inddateres i et skema, mens rapportering er kvalitative input i form af en 3-årlig rapport.