Information

Meningen er at skabe en sammenhæng mellem de eksisterende nationale digitale infrastrukturer på tværs af administrative grænser og på tværs af fag- og sektorgrænser.

Dette kræver ensartethed og standardisering, og derfor fastlægger INSPIRE-direktivet en fælles ramme for alle EU-medlemslande ved at udstikke regler og retningslinjer for komponenterne i infrastrukturen for geografisk information.

Reglerne, også kaldet for gennemførelsesbestemmelser, gælder for følgende komponenter:

  • Metadata – oplysninger om datasæt og nettjenester
  • Datasæt – harmonisering så data kan sammenstilles
  • Nettjenester – søgning, visning, transformation og download
  • Overvågning og rapportering af direktivets implementering
  • Aftaler – fælles bestemmelser for EU's adgang til landenes data og tjenester

INSPIRE-direktivet gennemføres via national lovgivning i de enkelte medlemslande. I Danmark sker det via Lov om infrastruktur for geografisk information (GI-loven). Nedenfor kan du læse om MIG ekspert-gruppen, hvor Danmark er med til at dele sine erfaringer med implementeringen af INSPIRE-direktivet. 

MIG

INSPIRE Maintenance and Implementation Group (MIG) er en ekspertgruppe nedsat af EU Kommissionen. Den fungerer som implementeringsorgan, der behandler problemstillinger knyttet til den praktiske implementering af INSPIRE-direktivet.

Gruppen består af repræsentanter fra medlemslandene, der har erfaring med implementering af INSPIRE direktivet. Medlemmerne er udpeget af medlemsstaterne og er organiseret i en henholdsvis teknisk (MIG-T) og en politisk (MIG-P) del.

Hensigten er at have en platform for udveksling af erfaringer og ’best practise’ samt at rådgive kommissionen om nødvendige foranstaltninger i forbindelse med at vedligeholde og udvikle INSPIRE regler og retningslinjer.