INSPIRE ved lov

Her kan du læse om loven om infrastruktur for geografisk information i Danmark.

INSPIRE-direktivet er indskrevet i dansk ret i form af Lov om infrastruktur for geografisk information, der trådte i kraft den 15. maj 2009.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er ansvarlig for INSPIRE-implementeringen i Danmark, som gennemføres med deltagelse af stat, regioner og kommuner samt medinddragelse af den private sektor, interesseorganisationer m.fl.

Formålet med loven er at gennemføre et direktiv, der skal gøre geografisk information på miljøområdet tilgængelig for EU-institutioner, EU-medlemslandenes myndigheder og borgerne i en standardiseret form.

For at læse mere om den danske GI-lov og andre bekendtgørelser se menuerne til højre.