Vejledningsliste

Dataspecifikationer

Forordningen om dataspecifikationer angiver, hvordan myndigheder, der er omfattet af INSPIRE, gennem harmonisering af geodatasæt og –tjenester er med til at sikre interoperabilitet på tværs af forvaltningsniveauer og på tværs af grænser.

Under dokumentarkiv kan du finde vejledninger og værktøjer til at læse dataspecifikationerne samt en metode til at identificere om et givent datasæt er omfattet af INSPIRE.

Metadata

Brugervejledning til oprettelse af metadata i geodata-info.dk

Der er lavet en vejledning og video som viser, hvordan "INSPIRE" anføres som et nøgleord i metadata. Herved sikres det, at metadatasættet høstes videre over i EU's Geoportal og kan fremsøges der.

"INSPIRE" som nøgleord sikrer også, at datasættet eller tjenesten automatisk fremkommer på den årlige overvågningsliste, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur danner. Det manuelle arbejde for den dataansvarlige myndighed i forbindelse med overvågningen bliver derved begrænset.

Kommissionens forordning

Gennemførelsesbestemmelsen for metadata er en forordning, der stiller krav til fremstilling og vedligeholdelse af metadata til forskellige typer af geodata. Forordningen er bindende for de myndigheder, der er omfattet af INSPIRE.

Vejledning om metadata

Vejledningen om metadata knytter sig til bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information og er udarbejdet som et hjælperedskab til dataansvarlige i forbindelse med det arbejde, der består i at inddatere metadata på den danske søgetjeneste, geodata-info.dk.

Vejledningen er en dansk oversættelse af den vejledning, der er udarbejdet af EU-Kommissionen. Vejledningen skal understøtte INSPIRE-implementeringen af metadataforordningen i henhold til de internationale standarder, som er gældende i Danmark. 

Vejledningen er af ældre dato og indeholder derfor eksempler, der er forældede. Dog kan vejledningen stadig bruges til hjælp og inspiration.

Nettjenester

Forordningen om nettjenester opstilles specifikationer for forskellige typer af nettjenester samt kvalitetskriterier for driften af tjenesterne.

EU's adgang til data og tjenester

Forordningen om EU-institutioners adgang til medlemsstaternes geodata og -tjenester stiller krav om, at medlemslandene skal sikre harmoniserede vilkår for adgangen til geodatasæt og -tjenester. Forordningen supplerer artikel 17 i direktivet, hvorefter medlemsstaterne skal sikre, at INSPIRE geodatasæt og –tjenester stilles til rådighed på tværs af myndigheder.

Læs mere om Videregivelse af data og EU's adgang til INSPIRE data og brug denne vejledning til henvendelser om adgang til data og tjenester.