Overvågning og rapportering

I forbindelse med overvågningen og rapporteringen skal dataansvarlige myndigheder udarbejde en liste over de geodatasæt og geodatatjenester, som svarer til de temaer, der er anført i INSPIRE bilag I, II og III.

Myndighederne indberetter for overvågningen, hvilke geodatasæt og -tjenester de besidder, og hvorvidt disse lever op til INSPIRE-specifikationerne.

Hvert tredje år bidrager myndighederne desuden til den kvalitative rapport, der beskriver den danske infrastruktur for geografisk information.

Læs mere i vejledning til overvågning og rapportering.

De indsamlede oplysninger fremsendes til EU-kommissionen hvert efterfølgende år medio maj.

Alle rapporter fra 2017 og frem kan findes på INSPIRE EU hjemmeside.

Alle medlemslandes overvågning og rapportering er tilgængelig på INSPIRE’s europæiske hjemmeside.

Nedenfor ses rapportereingen for den danske overvågning fra 2009 til 2017.

Indsendt til kommissionen maj 2018

Monitoring 2017

Indsendt til kommissionen maj 2017

Monitoring 2016

Indsendt til kommissionen maj 2016

Monitoring 2015

Reporting 2013-2015

Indsendt til kommissionen maj 2015

Monitoring 2014

Indsendt til kommissionen maj 2014

Monitoring 2013

Indsendt til kommissionen maj 2013

Monitoring 2012
Reporting 2010-2012

Indsendt til kommissionen maj 2012

Monitoring 2011

Indsendt til kommissionen maj 2011

Monitoring 2010

Indsendt til kommissionen maj 2010

Monitoring 2009