Metadata

INSPIRE har foranlediget, at hvert medlemsland har etableret en søgetjeneste, hvor datasæt og tjenester er beskrevet ved metadata. Dette er for at standardisere data og metadata

Den store datamængde og de mange dataudbydere stiller krav til metadata: Brugeren skal have mulighed for at vurdere et datasæts aktualitet, nøjagtighed, anvendelighed og tilgængelighed inden det hentes og bruges – eksempelvis i en beslutningsproces eller myndighedsafgørelse.

For de dataansvarlige, som er omfattet af GI-loven 3, drejer det sig om at sætte sig ind i dataspecifikationerne på deres respektive fagområder, at udarbejde metadata og ajourføre disse, harmonisere datamodeller og sikre, at deres INSPIRE-data og metadata udstilles via nettjenester, som det angives i direktivet

 

I forbindelse med den årlige overvågning af INSPIREdirektivet indsamles en række oplysninger om status på implementeringen. Oplysningerne kommer fra de dataansvarlige og er for en stor dels vedkommende allerede at fi nde som metadata i Geodata-info.dk.

Rapporten for metadata overvågning september 2017 kan findes her.