Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur som INSPIRE ansvarlig myndighed

Som nationalt INSPIRE kontaktpunkt er SDFI ansvarlig for kommunikation til og fra EU-Kommissionen og repræsenterer Danmark i INSPIRE-Komiteen.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) er også ansvarlig for gennemførelsen af GI-loven hvilket bl.a. omfatter facilitering af de nationale INSPIRE parters implementeringsopgaver. Det sker på en række forskellige måder f.eks. via hjemmeside, hands-on-workshops, informationsmøder og bilaterale arbejdsmøder.

For de dataansvarlige, som er omfattet af GI-loven, drejer det sig om at sætte sig ind i dataspecifikationerne på deres respektive fagområder, at udarbejde metadata og ajourføre disse, harmonisere datamodeller og sikre, at deres INSPIRE-data og metadata udstilles via nettjenester, som det angives i direktivet. Desuden bidrager de dataansvarlige til den årlige overvågningen af infrastrukturen og bistår SDFI ved høringer og lignende.

SDFI samarbejder også med Geoforum om at udbrede kendskabet til INSPIRE med særligt fokus på den private sektor, blandt andet via fælles workshops og indlæg på Kortdage.