INSPIRE i praksis

Hvorfor indsamle og bearbejde data, som i forvejen findes på standardiseret og tilgængelig form?

I forbindelse med implementeringen af en række miljødirektiver om fx luftkvalitet, badevand og oversvømmelse, er Danmark løbende forpligtet til at afrapportere forløbet til EU-Kommissionen.

Dette sker på baggrund af en meget stor datamængde, hvor hovedparten af data som oftest har en geografisk dimension - enten er det direkte geodata eller også er det data, der bindes sammen med geodata.

INSPIRE Marine Pilot

For at lette INSPIRE's forpligtelser og havstrategidirektivet om deling af marine geodata er det nødvendigt at forstå de tekniske krav i MSFD og INSPIRE og udvikle processer, der imødekommer deres respektive behov. Et pilotprojekt blev udviklet og gennemført med deltagelse af interesserede medlemsstater (Danmark, Tyskland & Holland), Det Europæiske Miljøagentur (EEA), Det Europæiske Hav Observations- og Data Netværk (EMODNET), de regionale havkonventioner og Europa-Kommissionen. Formålet med Marine Pilot er at fremme brugen af INSPIRE i håndteringen af marine geodata. INSPIRE muliggør deling og genbrug af marine geodata. Videoen illustrerer dette.

EULF Transportation

EULF transportation pilot forsøger at forbedre flowet af nyeste vejdata mellem offentlige instanser og den private vejviser sektor på tværs af grænser.

Det er et samarbejdsinitiativ, der involverer Det Europæiske Forskningscenter fra EULF-projektet, ERTICOs transportnetværks ITS-platform (TN-ITS), samt nationale vejmyndigheder, kommercielle kortudbydere, og European Location Framework (ELF) . Formålet er at fremme anvendelsen af INSPIRE inden for transportområdet, ved at fokusere på digital udveksling af data mellem offentlige vejmyndigheder og ITS-kortudbydere på tværs af landegrænser. 

Make INSPIRE work for you!

INSPIRE leverer et stort antal fælles datamodeller, der bidrager til at lette datainteroperabiliteten i EU-lande. Selvom disse adresserer mange grundlæggende anvendelser på tværs af EU's grænser, er der ofte behov for udvidelser af datamodellerne så de kan opfylde nationale såvel som domæne-specifikke behov.

Denne korte video viser hvordan INSPIREs datamodel let og hurtigt kan udvides og beriges med lokale data om fx bygningers energieffektivitet.

 

INSPIRE - the right decisions

Data, der bruges til at beskytte kulturarven, at styre landbrugssubsidier, beredskabstjenester, miljøbeskyttelse og meget mere... Kort sagt er INSPIRE et fundament til at sikre data er tilgængelige og Interoperabiliteten mellem de offentlige sektorer i EU's medlemsstater.

Denne video gennemgår mange af fordelene og værdierne for INSPIRE.